Brașovenii merită să trăiască într-un oraș curat, fără poluare, cu un transport urban ecologic


Protejarea mediului, transportul urban ecologic și implementarea  unor strategii de reducere a poluării trebuie să fie o prioritate pentru Brașov. Guvernul României s-a implicat foarte mult în ultimii ani în ceea ce privește transportul VERDE, un lucru de care Brașovul a profitat.

În 2018, Guvernul României a aprobat ordonanța de urgență prin care s-au stabilit mai multe măsuri de creștere a absorbției fondurilor europene.  În acest sens, s-a pus accent pe măsuri privind mobilitatea urbană, care sunt finanțate în cadrul POR 2014-2020 prin Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4,-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice participă, ca lider de parteneriat, la pregătirea și implementarea unor proiecte pentru dotarea unităților administrativ-teritoriale cu mijloace de transport:  tramvaie, troleibuze,  autobuze electrice sau care folosesc orice tip de combustibil alternativ, inclusiv puncte de reîncărcare și alte echipamente utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local.

Municipiile reședință de județ, dar și municipiul București au depus dosare de finanțare pentru Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane. Acest program a beneficiat de un buget de 460 milioane lei și susține achiziția de autobuze electrice, autobuze electrice hibrid, autobuze alimentate cu GNC (gaz natural comprimat) sau troleibuze.

Un al doilea program vizează instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și are un buget de 92 milioane lei.

În data de 31 octombrie 2018, într-o ședință extraordinară, Consiliul Local Brașov a aprobat proiectul privind achiziția a 32 de autobuze electrice și 20 de autobuze articulate electric-hibrid prin Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

În urma punctajului obținut (78,07), Municipiul Brașov  s-a calificat cu o sumă aprobată de 109.600.000.00 lei. La finalul anului 2018 a fost semnat și contractul pentru achiziția celor 32 de autobuze electrice și a 20 autobuze hibrid.

Cu alte cuvinte, în câteva luni, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, a  reușit să asigure finanțarea de care vor beneficia cetățenii Municipiul Brașov, dar și autobuze electrice. Am vrut să ofer aceste informații pentru a nu se crea confuzie referitor la cine s-a ocupat de aceste proiecte. Văd că mulți se laudă cu realizările Guvernului, de aceea trebuie ca brașovenii să cunoască exact cine s-a ocupat atât de aducerea ambulanțelor noi, cât și a autobuzelor electrice. Să nu uităm că și Spitalul Regional va fi realizat cu sprijinul Guvernului și nu e singurul proiect de acest gen.

Lucian Pătrașcu

Secretar de Stat

Guvernul României